รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพเป็นย่านการค้าพาณิชย์แห่งใหม่ 1 ใน 20 จังหวัดของไทย
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ณ สองฝั่งคลองบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นย่านการค้าพาณิชย์เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด คือ เป็นแหล่งธุรกิจการค้าของคนไทย มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถพัฒนาด้านการพาณิชย์ได้ เป็นย่านค้าปลีกค้าส่ง หรือตลาดกลางสินค้า เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการมีความร่วมมือรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ปี 2553 พบว่ายอดจำหน่ายสินค้าของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 หรือประมาณ 100,008 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีร้อยละ 2.8 ควบคู่กับการขายตัวของรายได้ประชาชาติหรือ GDP ร้อยละ 7.3 -8 การพัฒนาย่านการค้าพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันย่านการค้าพาณิชย์ในประเทศไทยมีกว่า 20 จังหวัดแล้ว
งานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์จัดระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ปีนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคมปีหน้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ย่านบ้านถวายกว่า 500 ร้านค้าที่พร้อมใจกันลดราคา 10-50% ตลอดงาน ในงานยังจำหน่ายสินค้าจากย่านการค้าชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วไทย ในงานมีลานวัฒนธรรม ณ วัดบ้านถวาย ในบรรยากาศกาดหมั้ว การจัดแสดงแนวคิดและดีไซน์ตกแต่ง การแสดงบนเวที และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด คาดการณ์รายได้สะพัดกว่า 30 ล้านบาท
 
29 ธันวาคม 2553 , 22:23 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่