การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ของ สปข.3 สวท.เชียงใหม่ และ สทท.11 เชียงใหม่

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 โดยกำหนดแนวคิด เด็กยุคใหม่ ร่วมสร้างฟ้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้กำหนดแนวคิดการจัดงาน “เด็กยุคใหม่ ร่วมสร้างฟ้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดเวทีใหญ่ 2 เวทีคือเวทีกลาง และเวที สวท.เชียงใหม่ พร้อมมีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ และ เอเอ็ม 639 กิโลเฮิร์ซ และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ สลับกับส่วนกลางและภาคอื่นของประเทศ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.
กิจกรรมสำคัญเพื่อเด็กและเยาวชนภายในงานประกอบด้วย การส่งเสริมการแสดงความสามารถและฝึกทักษะสำหรับเด็ก เช่น การท่องโลกโทรทัศน์ เป็นการฝึกอ่านข่าวและเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์โดยทีมงานช่อง 11 เยี่ยมชมและทดลองออกอากาศในห้องส่งวิทยุ ห้องส่งโทรทัศน์ กิจกรรมร่วมสร้างฟ้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ท่องโลกกับเอเดน ลดโลกร้อนกับไอที การเล่นเกมส์ การแสดงสุนัขแสนรู้ บริการตรวจสุขภาพและสาธิตเทควันโดโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนสอนตัดผมอำไพ การแจกของขวัญ ของรางวัล ขนม และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนผู้ประสงค์บริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนกิจกรรม เช่นของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม สามารถติดต่อได้ที่งานธุรการ สวท.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5381-9105 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประจำปี 2554 คือ "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของคำขวัญนี้คือ รอบคอบ - เนื่องจากปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย เยาวชนไทยจึงต้องรู้รอบด้าน เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต รู้คิด - เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท จึงอยากให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น จิตสาธารณะ - สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชน
 
30 ธันวาคม 2553 , 14:17 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่