นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว การจราจรติดขัดอยู่ทั่วไป

  
     นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว การจราจรติดขัดอยู่ทั่วไป ขณะที่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอสารภี ออกอำนวยการจราจรด้วยตนเอง
สภาพการจราจรในเชียงใหม่ติดขัดอยู่ทั่วไป เมื่อนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้ว ล่าสุดนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ได้ออกตรวจเยี่ยมอำนวยการจราจรที่หน่วยบริการประชาชน ตู้ยามป่าแดด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดตรวจบูรณาการร่วมของตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยพยาบาล ในบริเวณเดียวกันยังมีวิทยาลัยอาชีพสารภีตั้งจุดบริการตรวจซ่อมยานยนต์ บริการประชาชน โดยจุดบริการประชาชนตู้ยามป่าแดดเป็นจุดแรกที่รับประชาชนเข้าเชียงใหม่ มีการแจกผ้าเย็นและแผ่นพับรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีขนส่งเชียงใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจำนวนมากเช่นกัน
 
31 ธันวาคม 2553 , 12:32 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่