พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ขยายเวลาการเข้าเยี่ยมชมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  
    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ขยายเวลาการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนัก พร้อมเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
นายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เปิดเผยว่า สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เปิดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นเฉพาะช่วงที่มีการเสด็จฯแปรพระราชฐานมาประทับแรม) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในช่วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่ของทุกปี ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมพระตำหนัก ฯ จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีเวลาในการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงได้ขยายเวลาการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.20 – 16.30 น โดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน
โดยในวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ สำนักพระราชวังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่พระราชฐานต่างจังหวัด 7 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโรงฝึกศิลปาชีพ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งผู้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล จะได้มีโอกาสชื่นชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ สวนเฟิร์นธรรมชาติ ตลอดจนสวนกุหลาบพันธุ์ดี 340 สายพันธุ์ บริเวณรอบ ๆ องค์พระตำหนักที่ประทับด้วย
 
1 มกราคม 2554 , 10:22 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่