สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฝ้าระวังมาตรการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฝ้าระวังมาตรการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 โดยการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2554 ที่กำลังย่างเข้ามานี้ หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างก็มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีความสุขและสนุกสนานในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการในการสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับอุบัติเหตุทางการจราจรที่เกิดขึ้น โดยได้ดำเนินมาตรการอย่างรอบด้านประกอบด้วย ประสานความร่วมมือบูรณาการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์เน้นมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร ขอความร่วมมือ อสม. รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในชุมชนและหมู่บ้าน
ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมเฝ้าระวังเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งฝึกทักษะให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนและผู้ป่วยฉุกเฉินในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ส่งบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว เข้ารับการฝึกทักษะในโรงพยาบาลในเขตปกครองท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุและโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ หรืออุบัติเหตุที่รุนแรงตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน
 
2 มกราคม 2554 , 17:06 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่