เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไป 4 วันประสบความสำเร็จ สถิติทุกอย่างลดลงกว่าปีก่อน

  
    ช่วงเวลาเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไป 4 วันประสบความสำเร็จ สถิติทุกอย่างลดลงกว่าปีก่อน แม้บางรายการไม่ถึงร้อยละ 5 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่ 1 มกราคม 2554 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 19 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 คน และเสียชีวิต 2 คน โดยในระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมาพบพฤติกรรมเสี่ยงและประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และมีสาเหตุมาจากการเมาสุรา ส่วนเส้นทางที่เกิดเหตุมากที่สุดคือถนนกรมทางหลวง และช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ 16.00-20.00 น. รองลงมาคือ 20.01-00.00 น. และเวลา 00.01-04.00 น.เป็นลำดับที่ 3
จากการเปรียบเทียบสถิติ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 กับปีใหม่ 2553 พบว่าจำนวนลดลงทุกรายการ กล่าวคือ จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดขึ้น 79 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 1 ครั้ง จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 82 คน ลดลงจากปีก่อน 4 คน และผู้เสียชีวิต 5 คน ลดลงจากปีก่อน 3 คน อย่างไรก็ตาม จากการกำหนดเป้าหมายว่าจะต้องลดจำนวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลงให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผ่านไป 4 วัน ที่ลดลงชัดเจนคือจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 37.5 ส่วนผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 4.87 และจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 1.25
สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปในช่วงระยะที่เหลือ คือการอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังสำหรับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางกลับจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งปริมาณรถเริ่มจะหนาแน่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางส่วนใหญ่วางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของการจราจร ทั้งนี้ เชื่อว่าหากไม่มีปัญหาอื่นแทรกซ้อน จะสามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 2554 ลงได้ แม้บางรายการจะไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 5 ก็ตาม
 
2 มกราคม 2554 , 17:07 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่