สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดเชียงใหม่ในรอบ 5 วัน

  
     การปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดเชียงใหม่ผ่านไป 5 วันยังรักษาสถิติได้น้อยกว่าปีก่อน ในขณะที่มีการปรับแผนเป็นเฝ้าระวังตามถนนสายหลักมากขึ้น เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่ 2 มกราคม 2554 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 9 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 คน และเสียชีวิต 2 คน รวม 5 วันของช่วง 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว 88 ครั้ง ลดลง 10 ครั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (98 ครั้ง) จำนวนผู้บาดเจ็บ 91 คน ลดลงจากปีก่อน 14 คน (105 คน) ผู้เสียชีวิต 7 คน ลดลงจากปีก่อน 3 คน (10 คน)
สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการในช่วงระยะต่อไป ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะมีการปรับแผนการปฏิบัติเพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชน โดยเน้นบนถนนสายหลักมากขึ้น พร้อมเข้มงวดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มงวดกวดกันเรียกตรวจรถที่ฝ่าฝืนการ กระทำผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจจับผู้ขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะต้องไม่มีแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนที่เดินทางให้วางแผนเดินทางกลับโดยการพักผ่อนให้ เพียงพอ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากรู้สึกง่วงหรืออ่อนเพลียให้หยุดพัก และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ควรหยุดพักระหว่างทางทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะ 150 กิโลเมตร ตามสถานีบริการน้ำมันหรือจุดบริการของหน่วยงานต่างๆ หากพบเหตุหรือต้องการใช้บริการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1669 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 
3 มกราคม 2554 , 11:12 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่