เตือนเกษตรกรอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่สภาเกษตรกร

  
     เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ย้ำเตือนเกษตรกรอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือก ตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่สภาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 นี้
นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดชุดแรก
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,060 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน จำนวน 421,053 คน โดยขณะนี้การเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดเชียใหม่ อยู่ในระหว่างการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตามทะเบียนบ้าน ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ส่วนการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กำหนดระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2554 และการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
สำหรับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ควรทำความเข้าใจพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 และรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตามทะเบียนบ้าน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือตกหล่นก็สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มหรือถอนรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตามทะเบียนบ้านนั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือที่กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5332-4015 ในวันและเวลาราชการ
 
3 มกราคม 2554 , 23:09 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่