เชียงใหม่เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลชักชวนทำประกันโดยทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์

  
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด เชียงใหม่เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ กรณีมีบุคคลแอบอ้างชักชวนให้ทำประกันโดยทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการฌาปนกิจ สงเคราะห์
นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องจากมีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มได้ไปชักชวนประชาชนส่งเงินกับการฌาปนกิจ สงเคราะห์ 2 แห่งคือ การฌาปนกิจสงเคราะห์โตเกียวอินเตอร์ และกองทุนฌาปนกิจเอื้ออาทร โดยแนะนำให้จ่ายเงินเป็นรายเดือนประมาณเดือนละ 300-500 บาท ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 30,000 บาท ไปจนถึง 500,000 บาท ตามแต่จำนวนเงินที่ชำระแต่ละเดือน พร้อมอ้างว่าเป็นกองทุนที่มีการรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีการจดทะเบียนก่อตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสองแห่งแต่อย่างใด และบุคคลที่ระบุชื่อให้ติดต่อก็เป็นเพียงตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกัน ชีวิตแห่งหนึ่ง ซึ่งกระทำการไปโดยที่บริษัทประกันชีวิตแห่งนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยแต่ อย่างใด ดังนั้น หากพบว่ามีบุคคลใดกล่าวอ้างชักชวนให้จ่ายเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ขอให้ตรวจสอบจนมั่นใจว่าเป็นการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จดทะเบียนถูกต้องตาม กฎหมาย ซึ่งสามารถสอบถามได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของ การฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด เชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2730-2 หรือสวยด่วน 1186
 
3 มกราคม 2554 , 23:10 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่