สถานการณ์ด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี แม้จะมีปัญหาหลายด้านแต่ก็สามารถแก้ไขและอยู่ในสภาพที่ดูแลได้
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงของเชียงใหม่ว่ามีหลายเรื่อง เช่น ยาเสพติด ความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมทั้งสถานการณ์การเมือง ทั้งนี้เนื่องจากเชียงใหม่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้บูรณาการจุดตรวจยานพาหนะร่วมกับการป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่เป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญ
สำหรับสถานการณ์การเมืองที่มีแนวโน้มจะมีการปลุกกระแสความขัดแย้งขึ้นมาอีกนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจและร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและเกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ แม้การเมืองเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่ทุกคนก็ต้องกระทำอยู่ภายใต้กฎหมาย
ส่วนสถานการณ์ด้านการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐพม่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่มีแนวโน้มดีขึ้นนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่านับเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากเพื่อนบ้านมีความสงบก็ส่งผลดีกับบ้านเราด้วย แต่หากเพื่อนบ้านเกิดความวุ่นวายหรือมีการสู้รบตามแนวชายแดน ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย และจะมีผู้คนหนีภัยการสู้รบเข้ามาในพื้นที่เราจำนวนมากด้วย
 
4 มกราคม 2554 , 21:29 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่