เชียงใหม่ยังคงดำรงมาตรการเข้มป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา

  
    ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงดำรงมาตรการเข้มในการดำเนินงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ หลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่เชียงใหม่
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงมาตรการที่จะดำเนินการในวันสุดท้ายของช่วงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ว่า จากการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลงได้เล็กน้อยในช่วง 6 วันที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเป็นปัญหาเดิมคือรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยและเมาแล้วขับ อีกทั้งปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดกับคนในพื้นที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว
สำหรับการดำเนินมาตรการในวันต่อไปคือการดูแลเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น แม้จะเป็นวันสุดท้ายและปริมาณนักท่องเที่ยวจะลดลงมากแล้วก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกและระวังป้องกันแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หลังจากใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่ 3 มกราคม 2554 มีอุบัติเหตุ 15 ครั้ง (ปี 2553 เกิดเหตุ 12 ครั้ง) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 12 คน (ปี 2553 บาดเจ็บ 13 คน) และมีผู้เสียชีวิต 3 คน (ปี 2553 เสียชีวิต 1 คน) รวมสถิติสะสม 6 วันเกิดอุบัติเหตุ 103 ครั้ง (ปี 2553 เกิดเหตุ 110 ครั้ง) มีผู้บาดเจ็บ 103 คน (ปี 2553 บาดเจ็บ 118 คน) และมีผู้เสียชีวิต 10 คน (ปี 2553 เสียชีวิต 11 คน) โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 
4 มกราคม 2554 , 21:30 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่