7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 10 คน เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ

  
     7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ เชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 10 คน เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 127 คน ขณะที่ทุกฝ่ายเร่งวางมาตรการป้องกันช่วงเทศกาลสงกรานต์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2554 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน โดยพบว่า 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน 10 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 1 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 107 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 107 คน ผู้เสียชีวิตเป็นลำดับ 7 ของประเทศขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นลำดับ 5 ของประเทศ โดยเฉลี่ยทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาเป็นรถปิกอัพ และรถเก๋ง สาเหตุทีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และจักรยานยนตร์ไม่ปลอดภัยตามลำดับ เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนของกรมทางหลวง รองลงมาคือถนนทางหลวงชนบทและถนนในหมู่บ้าน ทางตรงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าทางโค้งและทางแยกทางร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความพอใจผลการปฏิบัติงานป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงปีใหม่นี้ โดยกล่าวฝากไปถึงเทศกาลสงกรานต์และช่วงวันหยุดยาวในช่วงวันพืชมงคล ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือป้องกันและขอให้สนองนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ให้ปีนี้เป็นปีสวมหมวกกันน็อค 100% ด้วย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานฤดูหนาวและงานกาชาด มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรเตือนในจุดล่อแหลม แม้ว่าปีนี้จะมีคนมามากกว่าปีที่ผ่านมา 15-20% แต่ก็สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้จนน่าพอใจ ขณะเดียวกันมาตรการห้ามรถใหญ่ขึ้นดอยสุเทพ ดอยอ่างขางและดอยอินทนนท์ อีกทั้งการเรียกตรวจผู้ขับขี่กว่า 9,900 คน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุในปีนี้
 
5 มกราคม 2554 , 13:32 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่