เอกชนสองรายยังฝ่าฝืนสร้างสิ่งก่อสร้างทับกำแพงดิน แม้ว่าจังหวัดจะมีคำสั่งระงับแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย

  
     เอกชนสองรายยังฝ่าฝืนสร้างสิ่งก่อสร้างทับกำแพงดิน แม้ว่าจังหวัดจะมีคำสั่งระงับแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย ย้ำขอให้เข้าใจเรื่องโบราณสถาน มรดกของแผ่นดินด้วย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีที่เอกชนสองรายได้สร้างสิ่งก่อสร้างลักษณะคล้ายโรงแรมรุกล้ำกำแพงดิน แม้จะมีการออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง แต่ก็พบว่ายังฝ่าฝืนคำสั่งและมีการดำเนินการก่อสร้างต่อนั้น ทั้งนี้ได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างทั้งหมดแล้ว เน้นย้ำกฎหมายคือกฎหมาย ล่าสุดพบว่าเจ้าของสถานที่ทั้งสองแห่งได้ยื่นขออุทธรณ์และดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจนใกล้จะแล้วเสร็จนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขอให้ทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายโบราณสถานมรดกของแผ่นดินด้วย เนื่องจากโบราณสถานไม่ใช่สมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การกระทำดังกล่าวหากดำเนินการด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้กระทำก็ควรยุติการกระทำผิด ทั้งนี้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบ ทั้งทางตุลาการ ทางกฎหมาย จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเร็ว ๆ นี้ โดยจะมีการตรวจสอบหน่วยงานราชการที่เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนทั้งสองรายนี้ด้วย ทั้งนี้เน้นย้ำข้าราชการมีหน้าที่ทำงานเพื่อความถูกต้องและรักษามรดกแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานในภายหน้า
สำหรับกรณีดังกล่าวล่าสุดรองอธิบดีกรมศิลปากรได้เดินทางมาตรวจสอบและพบว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบจำนวน 596 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จะต้องตรวจสอบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของทางราชการ
 
5 มกราคม 2554 , 13:32 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่