เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ทำงานเชิงรุก พบประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากจนเพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์กันหนาว

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ทำงานเชิงรุก พบประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากจนเพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์กันหนาวบรรเทาทุกข์ และรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด
นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ช่วงฤดูหนาวนี้ นอกจากอากาศจะหนาวเย็น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวแล้ว พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ก็ประสบปัญหาภัยหนาว ที่กินเวลายาวนานในปีนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำงานเชิงรุก ออกบรรเทาทุกข์ประชาชนโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดน ที่หน่วยงานต่าง ๆ อาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปถึง โดยไปแจกผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอฝาง ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า แม่อาย เชียงดาว ไชยปราการ อมก๋อย ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนเป็นชาวเขา และยังยากจน นอกจากแจกอุปกรณ์กันหนาวแล้วยังได้เชิญชวนให้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นับเป็นมิติใหม่คือเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จะนอนค้างในพื้นที่เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและพูดคุยกับชาวบ้านด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 9 มกราคมนี้ เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยตลอดทั้งปี
 
6 มกราคม 2554 , 10:12 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่