เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 โดยเชิญชวน เด็กๆ ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกม รับของขวัญของรางวัล พร้อมอาหาร เครื่องดื่มและขนมมากมาย
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องจากเด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การจัดกิจกรรมวันเด็กนับเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของเด็กอย่างเต็มที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมและนันทนาการต่างๆ ให้เด็กได้แสดงความสามารถ มีการเล่นเกมเพื่อรับของขวัญของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งได้จัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่มและขนม แจกให้กับเด็กๆ ตลอดทั้งงาน และที่สำคัญ เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษจากนายกเทศมนตรีและคณะผู้ บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อยากให้เด็กๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้อง หมั่นหาความรู้ และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2554 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
 
6 มกราคม 2554 , 11:12 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่