ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา ขณะเดียวกันจะมีน้ำค้างแข็งในระยะนี้ด้วย
อากาศในภาคเหนือยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา เมื่อเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ดอยอ่างขาง 7.5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2554 คลื่นกระแสลมตะวันตกพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือทางตอนบนและด้านตะวันตกฝนบางแห่งและอุณหภูมิลดลง โดยมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือ สำหรับในช่วงวันที่ 11 มกราคม 2554 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลงและมีลมแรง ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรในขณะที่หมอกหนาไว้ด้วย ภาคเหนือ ตอนบนอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส โดยมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2554 จะมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ทางตอนบนกับด้านตะวันตกของภาคต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
สำหรับ เกษตรกรควรระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวจัด จึงควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร ระยะนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชผัก
 
6 มกราคม 2554 , 11:31 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่