สรรพสามิตเชียงใหม่ เปิดสำนักงานสาขาในรูปแบบของ Smart Office ที่ศาลากลางหลังเก่า

  
     สรรพสามิตเชียงใหม่เปิดสำนักงานสาขาใหม่ ในรูปแบบของ Smart Office เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โดยจะเร่งดำเนินการเปิดให้ครบ 86 แห่งภายในปีนี้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เปิดสำนักงานสรรพสามิตสาขาเมืองเชียงใหม่ ที่ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ศาลากลางหลังเดิม ชั้นที่ 3) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการได้สะดวก รวดเร็วและประทับใจ อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตให้ดียิ่งขึ้นในรูปแบบของ Smart Office โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมป็นประธาน อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวว่า Smart Office เปิดดำเนินการที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ ขณะนี้เปิดดำเนินการแล้ว 4 แห่ง โดยจะทยอยเปิดให้ครบ 86 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2554 ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย สนองความต้องการของประชาชน ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นก็สามารถต่อใบอนุญาตได้ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย ประหยัดและโปร่งใส
นอกจากนี้อธิบดีกรมสรรพสามิตยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ น่าน เชียงราย แพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วย
 
6 มกราคม 2554 , 15:49 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่