สวท.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554

  
     สวท.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 โดยเน้นกิจกรรมบนเวทีและในห้องส่ง พร้อมแจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม และขนมสำหรับเด็ก
นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมการและติดตามความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ ลานด้านหน้า สวท.เชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. โดยเป็นการจัดร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสำคัญที่เตรียมไว้สำหรับเด็กที่มาเที่ยวชมและร่วมงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีและการเยี่ยมชมพร้อมทดลองปฏิบัติงานในห้องส่งกระจายเสียง มีการแสดงภาคบันเทิง การเล่นเกม การฝึกทักษะ และการตอบปัญหา โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อรับของขวัญของรางวัล รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และไอศครีมไว้คอยบริการ และจะมีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz และ AM Stereo 639 KHz ตลอดเวลาของการจัดงาน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ของ สวท.เชียงใหม่ ได้กำหนดตามแนวทางของกรมประชาสัมพันธ์คือ “เด็กไทย รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” และแนวทางของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คือ “เด็กยุคใหม่ ร่วมสร้างฟ้าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมสนับสนุนการ จัดงาน สามารถติดต่อได้ที่ สวท.เชียงใหม่ ฝ่ายธุรการ โทรศัพท์หมายเลข 0-5381-9105
“รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” คำขวัญวันเด็กประจำปี 2554 ของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 
6 มกราคม 2554 , 16:18 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่