ภาคเหนือตอนบนสามารถเก็บภาษีสุราได้มากคิดเป็นร้อยละ 75 ของภาษีที่เก็บได้ในภาคเหนือ

  
     อธิบดีกรมสรรพสามิตระบุ ภาคเหนือตอนบนสามารถเก็บภาษีสุราได้มากคิดเป็นร้อยละ 75 ของภาษีที่เก็บได้ในภาคเหนือ โดยภาษีสุราทั้งประเทศเก็บได้ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี จากโรงสุราทั้งเล็กและใหญ่ 2500 โรง
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ปีหนึ่ง ๆ กรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ประมาณ 4 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่จะมาจากภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมัน โดยภาษีน้ำมันและยาสูบ คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของภาษีที่เก็บได้ทั้งประเทศ ขณะที่ภาคเหนือนั้นภาษีสุราเก็บได้สูงสุดหรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของภาษีที่เก็บได้ในภาคเหนือ โดยมีโรงสุราทั้งรายใหญ่ รายเล็กประมาณ 2,500 โรง ภาษีสุราสามารถเก็บได้ปีละประมาณ 5 หมื่นล้านบาททั่วประเทศ ภาคเหนือจะมีสุราชุมชนมาก อันเนื่องมาจากผลพวงที่รัฐบาลส่งเสริมการผลิตเสรีสุรา จึงเกิดสุราชุมชนตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวด้วยว่ามีแนวโน้มว่าเร็ว ๆ นี้จะมีการปรับโครงสร้างภาษีบาป ทั้งสุราและยาสูบ โดยยาสูบจะปรับก่อน ส่วนสุรานั้น ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมจึงจะมีความชัดเจนการนำข้อเสนอการปรับภาษีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากภาษีสุรานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับสุราชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนรากหญ้า ซึ่งการปรับภาษีต้องคำนึงถึงผลกระทบให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้ด้วย
 
7 มกราคม 2554 , 09:53 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่