ยังมียาเสพติดรอจ่อทะลักตามแนวชายแดนหลายสิบล้านเม็ดเนื่องจากมีสารตั้งต้นจำนวนมาก

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 ระบุ ยังมียาเสพติดรอจ่อทะลักตามแนวชายแดนหลายสิบล้านเม็ดเนื่องจากสารตั้งต้นจำนวนมากที่ขบวนการลักลอบส่งไป อย่างไรก็ตามยาเสพติดได้เปลี่ยนทิศทางเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทน
พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยถึงมาตรการในการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนว่า ขณะนี้ทหารได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนผ่านศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือ หรือ ศอ.ปชน.ทำงานแก้ปัญหายาเสพติด ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่ามียาเสพติดรอจ่อทะลักตามแนวชายแดนหลายสิบล้านเม็ด ซึ่งยาเสพติดดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มีข้อมูลว่ามีสารตั้งต้นจากยาแก้ไอที่ขบวนการลักลอบนำส่งไปจำนวนมากอยู่ในมือของผู้ผลิตที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสกัดกั้นเต็มกำลัง ดังจะเห็นได้ว่าระยะหลังพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดได้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น โดยพบการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้านับแสนเม็ดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แสดงว่ามาตรการป้องกันในพื้นที่ดี จึงได้ลักลอบเข้าทางลาวแทน
นอกจากนี้มาตรการป้องกันตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและตาก ทหารและตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ในชุมชนหากมีบุตรหลานติดยาต้องเปิดเผย เพื่อจะได้ร่วมมือกันป้องกันรักษา ซึ่งจะทำให้ปัญหาคลี่คลายได้ในที่สุด
 
8 มกราคม 2554 , 09:28 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่