แม่ทัพภาคที่3ประชุมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันประจำปี ย้ำปีนี้จะไม่ให้มีไฟไหม้ใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  
     แม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันประจำปี ย้ำปีนี้จะไม่ให้มีไฟไหม้ใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เตรียมเปิดตัวโครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมีปลายเดือนนี้
พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานเปิดโครงการป้องภัยไฟป่า ด้วยพระบารมี 9 จังหวัดภาคเหนือร่วมใจรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งจะเปิดโครงการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แสดงออกถึงจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รณรงค์สร้างความตระหนักในประชาชนทุกหมู่เหล่า แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่าทหารรับสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ โดยทหารมีทั้งกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ที่พร้อมเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ปัญหามลพิษหมอกควันนั้นมีภารกิจหลายด้านที่ต้องบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งในเขตเมือง พื้นที่ชนบท พื้นที่เกษตรและพื้นที่ภูเขา ส่วนของเมืองต้องมีมาตรการควบคุมที่เป็นระบบเพิ่มความชื้นให้พื้นที่ พื้นที่เกษตรต้องไม่เผาเศษวัชพืช โดยนำไปทำปุ๋ยหมัก โดยปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือการเผาบนดอย ซึ่งจะต้องมีกระบวนการควบคุมที่เป็นระบบ ขณะเดียวกันปีนี้จะควบคุมไม่ให้เกิดไฟไหม้บริเวณดอยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์โดยเด็ดขาด
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เคยประสานกับทางการประเทศเพื่อนบ้านในที่ประชุม TBC ก็ได้รับการตอบรับถึงความร่วมมือแก้ปัญหา แต่ก็ไม่มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านไม่มีมาตรการควบคุมหมอกควันที่ชัดเจน
 
8 มกราคม 2554 , 09:29 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่