เด็ก ๆ จำนวนมากร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

  
     เด็ก ๆ จำนวนมากร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ที่จัดกิจกรรมและของขวัญมากมายไว้เป็นของขวัญวันเด็ก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดที่เริ่มตั้งแต่เช้า งานดังกล่าวเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถพร้อมของขวัญบนเวทีมากมาย โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมและนำของขวัญของรางวัลมาแจกให้เด็ก ๆ ในงานมีเวที 2 เวทีให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเด็ก ๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เด็ก ๆ ที่ร่วมงานต่างสามารถบอกนิยามคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ว่า รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมห้องส่ง และทดลองเป็นผู้ประกาศรุ่นเยาว์ทั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดห้องส่งให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสกับอาชีพที่เด็กหลายคนใฝ่ฝัน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดตลอดการจัดงาน
 
8 มกราคม 2554 , 09:29 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่