ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียน ย้ำประเทศชาติมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นอย่างมาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด เกียรติบัตรเด็กและเยาชนดีเด่นประจำปี 2554 และเกียรติบัตรแก่เด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เด็กในวันนี้เป็นที่พึ่งของผู้ใหญ่และประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความมีคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยเฉพาะเมืองไทยที่กำลังต้องการอย่างมากในขณะนี้
สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดงานและใช้สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี เน้นให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งวัยใกล้เคียงกันเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
 
8 มกราคม 2554 , 20:02 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่