กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ

  
     ปัจจุบันมีผู้เสียหายทั่วประเทศ 3-4 แสนคน แต่มีผู้ขอรับการคุ้มครองเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ล่าสุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือที่เชียงใหม่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในจังหวัดภาคเหนือร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและดำเนินกิจกรรมของศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชนเพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม นำมาซึ่งความสงบสุขด้วยสันติวิธี
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายทั่วประเทศ 3-4 แสนคน แต่มีผู้ขอรับการคุ้มครองเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น ขณะที่ผู้ที่มีสิทธิรับความคุ้มครอง ประกอบด้วย ผู้ต้องหาที่ศาลยังไม่ตัดสินตามกฎบัตรสหประชาชาติ ผู้กระทำผิดอายุไม่เกิน 18 ปี เหยื่ออาชญากรรมซึ่งผู้เสียหายต้องเข้าถึงความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
ขณะเดียวกันพบว่าจำเลยที่จับผิดตัวมีสิทธิได้รับการเยียวยา แต่พบว่ามีผู้มาขอรับการชดเชยเยียวยาเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น
 
19 มกราคม 2554 , 17:15 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่