แทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     ผู้แทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดจากเมืองผู้นำด้าน 3 Rs สู่อนาคตที่ดีกว่าของเมืองเชียงใหม่ หวังลดปริมาณขยะจากวันละ 320 ตัน ให้เหลือเพียงวันละ 28 ตันในอนาคต
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง แนวคิดจากเมืองผู้นำด้าน 3 Rs สู่อนาคตที่ดีกว่าของเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กับเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายซาโกะ โนริโยชิ ผู้แทนจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอผลการศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเคยประสบปัญหาเรื่องขยะอย่างรุนแรงมาก่อน แต่ก็สามารถจัดการอย่างได้ผล ก็จะนำวิธีการและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการมาเป็นต้นแบบสำหรับดำเนินการในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวถึงปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ว่า เดิมมีวันละ 320 ตัน แต่เมื่อได้ดำเนินการตามกระบวนการ 3 Rs คือ ลดของเสีย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) แล้ว ขณะนี้เหลือเพียงวันละ 280 ตัน ทั้งนี้ จะดำเนินโครงการให้ได้ผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทำได้ตามทฤษฎีแล้วจะสามารถลดปริมาณขยะลงได้ถึงร้อยละ 90 คือจะมีขยะเหลือในเทศบาลนครเชียงใหม่เพียงวันละ 28 ตันเท่านั้น
 
19 มกราคม 2554 , 21:17 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่