เชียงใหม่หนาวเย็นที่สุดในรอบปี ขอความร่วมมือเอกชนนำอุปกรณ์กันหนาวออกมาแจกประชาชนก่อนที่งบประมาณจะมาถึง

  
     จังหวัดเชียงใหม่หนาวเย็นที่สุดในรอบปี มีน้ำค้างแข็งที่ดอยอ่างขาง ขณะที่ความต้องการอุปกรณ์กันหนาวยังมีอีกเกือบสามแสนชิ้น ต้องขอความร่วมมือห้างร้านเอกชนนำอุปกรณ์กันหนาวออกมาแจกประชาชนก่อนที่งบประมาณจะมาถึง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า อากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอุณหภูมิที่เชียงใหม่ลดเหลือ 14 องศาเซลเซียสในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งต่ำที่สุดในรอบปี มีน้ำค้างแข็งที่โครงการหลวงดอยอ่างขางด้วย ขณะที่อำเภอรอบนอกเช่น อมก๋อย อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 3-4 องศาเท่านั้น โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวทั้งจังหวัดแล้ว อากาศหนาวเย็นเช่นนี้แม้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว แต่ก็ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนด้วย ประชาชนผู้ยากไร้ตามอำเภอรอบนอก จังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดมีความต้องการเครื่องกันหนาว 469,495 ชิ้น แต่แจกจ่ายไปได้เพียง 132,060 ชิ้น ปัจจุบันได้ขอขยายวงเงินไปยังส่วนกลางกว่าสิบล้านบาทและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(ภัยหนาว) เพื่อจัดหาเครื่องกันหนาวให้ผู้ประสบภัย อีกทั้งเชิญชวนห้างร้านเอกชนร่วมบริจาคอุปกรณ์กันหนาวแก่ผู้ยากไร้ ทั้งนี้จะขอเครดิตห้างร้านต่าง ๆ นำเครื่องกันหนาวแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยก่อนที่งบประมาณจะมาถึงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวแสดงความเป็นห่วงปัญหามลพิษหมอกควันที่จะตามมาหลังภัยหนาว เนื่องจากพื้นที่มีสภาพแล้ง โดยได้ขอความร่วมมือพระสงฆ์เทศน์สอนชาวบ้านเพื่อให้ตระหนักในพิษภัยของมลพิษหมอกควัน และสร้างเครือข่ายนักเรียนให้บอกต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ร่วมกันลด ละ เลิกการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันด้วย
 
20 มกราคม 2554 , 18:12 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่