ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเสื้อกันหนาว 2 พันตัว แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเสื้อกันหนาว 2 พันตัว แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันหนาวแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ตัว ทั้งนี้ตามที่สถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 และได้ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีความหนาวเย็นมากขึ้นและมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ อากาศเย็นโดยทั่วไป ผู้ต้องขังชายล้วน ในเรือนจำกลางเชียงใหม่มีจำนวน 4,371 คน รับผู้ต้องขังจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ผ่านมามีกาชาดจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภัยหนาวให้แก่ผู้ต้องขังเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ว่าอากาศจะหนาวเย็นไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือนจำจัดไว้ให้ผู้ต้องขังมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาจิตใจและเตรียมพร้อมส่งคนดีกลับสู่สังคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่าขอให้ผู้ต้องขังเหล่านี้กลับตัวกลับใจ น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ประพฤติตนเป็นคนดี สังคมยังให้อภัยเสมอ
 
20 มกราคม 2554 , 18:13 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่