ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมหมู่บ้านแก๊สชีวมวล จ.เชียงใหม่

  
     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสื่อมวลชน เยี่ยมชมหมู่บ้านแก๊สชีวมวล บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชุมชนต้นแบบจากโครงการของศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายแก่ นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมผลงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของหมู่บ้านแก๊สชีวมวล หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนอย่างเป็น รูปธรรม ณ บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สำหรับหมู่บ้านแก๊สชีวมวล กำเนิดจากผลงานวิจัยโครงการ หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทนแก๊ส LPG ในครัวเรือน ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2552 ณ บ้านวังป้องแห่งนี้ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้แก๊สชีวมวลแทนแก๊ส LPG โดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเผาไหม้มาประยุกต์ใช้ จาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ แกลบ รวมทั้งเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ผล ที่นอกจากจะได้พลังงานแล้วยังสามารถลดหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ขณะนี้มีการแก๊สชีวมวลสำหรับครัวเรือนประมาณ 70% โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง 98 เตา และใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 20 เตา ซึ่งบ้านวังป้องแห่งนี้ถือเป็นชุมชนตัวอย่างในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน อีกชุมชนหนึ่ง
 
21 มกราคม 2554 , 16:47 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่