ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเฉลี่ยวันละ 40,000 ตัน หรือประมาณ 15 ล้านตันต่อปี

  
     ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเฉลี่ยวันละ 40,000 ตัน หรือประมาณ 15 ล้านตันต่อปี ขณะที่เมืองใหญ่ ๆ เช่นเชียงใหม่มีขยะถึง 300 ตันต่อวัน ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่เสนอตัวเป็นศูนย์กลางคัดแยกขยะพิษ
นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกาก ของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ขยะในประเทศไทยมีปริมาณ 15 ล้านตันต่อปี หรือเฉลี่ย 40,000 ตันต่อวัน ขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่มีขยะถึงวันละประมาณ 300 ตัน ขณะที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่นจัดการขยะด้วยตนเอง ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศเป็นศูนย์กลางในการกำจัดขยะพิษอันตราย โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลช้างเผือก เริ่มดำเนินการเป็นพื้นที่แรก เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษจากขยะพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวม โดยขยะอันตรายที่เป็นปัญหาในขณะนี้คือขยะติดเชื้อ การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดการคัดแยกขยะ อันจะช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง โดยได้นำตู้คัดแยกขยะพิษอันตรายกว่าร้อยตู้ไปวางไว้ในสถานที่สำคัญและแหล่งชุมชนทั่วเชียงใหม่
สำหรับขยะของเสียอันตรายหากคัดแยกแล้ว จะต้องเก็บและขนไปทำลายอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเท่านั้น ขณะนี้มีแหล่งกำจัดอยู่ 3 แห่ง คือที่จังหวัดราชบุรี สระบุรีและฉะเชิงเทรา ในอนาคตระยะ 2-3 ปีข้างหน้า กรมควบคุมมลพิษกำลังดำเนินการร่างนโยบายให้การคัดแยกขยะของเสียอันตรายให้สามารถเรียกคืนเงินได้จากเทศบาล
 
23 มกราคม 2554 , 13:42 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่