อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมมอบนโยบายเรื่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมมอบนโยบายเรื่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยจะดีเดย์ 1 มีนาคมนี้ 3 สถานีแรก
นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่องโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เตรียมดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะดีเดย์ในวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปิดตัว 3 สถานีแรกจากทั้งหมด 9 สถานีทั่วประเทศ ดำเนินการโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ออกอากาศวันละ 24 ชั่วโมง รับสัญญาณถ่ายทอดได้ทั่วโลก ขณะที่สถานีหลักแต่ละแห่งจะผลิตรายการเองวันละ 8 ชั่วโมง โดยจะขอความร่วมมือองค์กรที่มีความพร้อมร่วมผลิตรายการ ทั้งนี้มีการประมาณการไว้ว่า อัตราการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินจะลดลงร้อยละ 45 ขณะที่อีก 5 ปีข้างหน้าคาดว่าการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95 กรมประชาสัมพันธ์จึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน
สำหรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เบื้องต้นได้เสนอตัวเป็นสถานีที่นำเสนอด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยจะแลกเปลี่ยนการผลิตรายการกับโทรทัศน์ทั้ง 9 สถานีในลักษณะถังข่าว และร่วมผลิตรายการกับองค์กรภายนอก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เบื้องต้นคาดว่าแต่ละสถานีซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักประชาสัมพันธ์ทุกเขต จะผลิตรายการเองวันละ 4 ชั่วโมง ร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก 2 ชั่วโมง และเอกชนร่วมผลิต 2 ชั่วโมง ในส่วนของโทรทัศน์ภาคพื้นดินเดิมในอนาคตจะพัฒนาให้รองรับระบบ 3 D ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ จากอานาล็อกเป็นดิจิตอล
 
24 มกราคม 2554 , 17:11 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่