เตรียมจัดงานสตรอเบอรี่ ของดีอำเภอสะเมิง กลางเดือนหน้า

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานสตรอเบอรี่ ของดีอำเภอสะเมิง กลางเดือนหน้า โดยปีนี้เน้นสตรอเบอรี่ปลอดภัย
นายสถิต เครือคำปลิว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่และคณะ แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง ซึ่งอำเภอสะเมิงร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง ซึ่งนางนันทิตา ดวงไทย เกษตรอำเภอสะเมิงกล่าวว่า ปีนี้จะเน้นสตรอเบอรี่ปลอดภัย โดยโครงการหลวงปางดะ จะนำชุดตรวจหาสารเคมีตกค้างมาตรวจ สตรอเบอรี่ทุกรายที่จำหน่ายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอย่างปลอดภัย
เมื่อปี 2551 ได้เกิดโรคระบาดในสตรอเบอรี่ เนื่องจากปลูกมานาน สะสมโรค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน ส่งเสริมให้มีการตรวจวิเคราะห์ดิน ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ 100 รายในอำเภอสะเมิงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ปลูกสตรอเบอรี่ปลอดภัย มีการดูแลตั้งแต่ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เพาะเนื้อเยื่อไหลสตรอเบอรี่ และใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ใช้น้ำหมักสมุนไพรแทนยาปราบศรัตรูพืช และตรวจวิเคราะห์สารเคมีก่อนออกจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า บริโภคสตรอเบอรี่อำเภอสะเมิงจะปลอดภัยอย่างแน่นอน
กิจกรรมในงานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอสะเมิง มีขบวนแห่สตรอเบอรี่ของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายสตรอเบอรี่และพืชผลทางการเกษตร การออกร้านมัจฉากาชาด การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าในบรรยากาศกาดหมั้วล้านนา
 
25 มกราคม 2554 , 17:15 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่