อำเภอแม่แตงจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หยุดเผา ลดหมอกควัน

  
     อำเภอแม่แตงจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หยุดเผา ลดหมอกควัน ชวนไถกลบ ลบต้นทุน เพิ่มคุณค่าดิน 27 มกราคม 2554 นี้ ที่บ้านดงป่าลัน
อำเภอแม่แตง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ปางช้างแม่ตะมาน และดงป่าลันตะวันแลง กำหนดจัดงานหยุดเผา ลดหมอกควัน ชวนไถกลบ ลบต้นทุน เพิ่มคุณค่าดิน เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด เชียงใหม่ โดยการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การไถกลบตอซังข้าวด้วยช้างครั้งแรกของประเทศไทย การสาธิตการทำนาจ่อมชุมชน มหกรรมไถกลบตอซังลดหมอกควัน การจัดนิทรรศการลดหมอกควัน นิทรรศการและแปลงสาธิตนาจ่อม ดงป่าลัน 30 ลด 30 เพิ่ม สาธิตการผลิตถั่วเหลืองโดยไม่เผาตอซัง นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันหยอดข้าวในนาจ่อมระดับเยาวชนนักเรียนอำเภอแม่แตง แข่งขันชิงแชมป์หยอดถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีพื้นบ้าน และงานเลี้ยงขันโตกพื้นบ้านบรรยากาศผามเปียง ณ ท้องทุ่งดงป่าลัน โดยงานมีกำหนดจัดระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 นี้ ณ แปลงนาบ้านดงป่าลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 
26 มกราคม 2554 , 11:14 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่