เชียงใหม่จัดงาน ข่วงผญา การศึกษาทางเลือก นำเสนอแนวทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

  
     สภาการศึกษาทางเลือกร่วมกับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ข่วงผญา การศึกษาทางเลือก เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งให้กับเด็กและเยาวชน
นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกแถลงว่า เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ โดยสภาการศึกษาทางเลือกและโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอแนวทางการศึกษาเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ข่วงผญา การศึกษาทางเลือกภาคเหนือ เพื่อรวมพลังสร้างความสามัคคี สะท้อนภาพความเข้มแข็งของกลุ่มการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ แสวงหาทางเลือกใหม่ในการศึกษา และยังช่วยประสานความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กรทางเลือกกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกกล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยยังไม่สนองและประสานอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น เท่าที่ควร ซึ่งเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาเพื่อ เป็นทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงทางเลือก ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในการจัดงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ การเปิดเวทีอภิปรายและเวทีเสวนา รวมทั้งการแสดงด้านวัฒนธรรมและเวทีเด็กการศึกษาทางเลือก โดยงานมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่าง 4-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่
 
26 มกราคม 2554 , 11:15 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่