หลายภาคส่วนร่วมบูรณาการในการจัดโครงการ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ จ่วยกั๋นพัฒนาเมืองเจียงใหม่

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรหลายภาคส่วนร่วมบูรณาการในการจัดโครงการ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ จ่วยกั๋นพัฒนาเมืองเจียงใหม่ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินโครงการในระยะยาว
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนหลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง และเปิดโครงการ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ จ่วยกั๋นพัฒนาเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดถนนและท่อระบายน้ำในช่วงฤดูร้อน แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานนอกจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ยังได้ระดมทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานออกทำความสะอาด ดูด ฉีด ล้างท่อ ทำความสะอาดถนน รวมทั้งขุดลอกคลองแม่ข่าและลำเหมืองต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทุกหน่วยงานจะได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อเป็นการการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้สะอาด สวยงาม และเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
26 มกราคม 2554 , 22:53 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่