ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่อำเภออมก๋อย

  
     พื้นที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีปัญหาลักลอบปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศ ล่าสุดศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่
พล.ต.สุมงคล ดิษบรรจง ผู้ช่วยผู้บัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะของสถาบันสำรวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติดสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เข้าตรวจติดตามปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นของทหารพรานที่ 36 พื้นที่แปเปอร์-นาเกียน บริเวณบ้านห้วยจิโน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พื้นที่ดังกล่าวมีผู้เข้าไปลักลอบปลูกกว่า 3 ไร่ ต้นฝิ่นกำลังออกดอก และสามารถกรีดยางฝิ่นได้แล้ว
สำหรับพื้นที่อำเภออมก๋อยนับเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นหนาแน่นที่สุดของภาคเหนือ และประเทศไทย ปริมาณการปลูกพื้นที่ดังกล่าวมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกในประเทศไทยด้วย ในปีงบประมาณ 2554 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด กำหนดเป้าหมายตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,243 แปลง พื้นที่ 956 ไร่ ขณะนี้ตัดทำลายได้แล้วทั้ง 1243 แปลงแล้วเป็นพื้นที่กว่า 1,100 ไร่
พื้นที่อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นมากที่สุดของภาคเหนือ ปีที่ผ่านมาปริมาณพื้นที่ที่เข้าตัดทำลายลดลงร้อยละ 10 แต่จากความต้องการฝิ่นดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นยาเสพติดทั้งเฮโรอีน ยาบ้า และยาไอซ์นั้นยังสูง ราคาฝิ่นดิบสูงถึงกิโลกรัมละ 120,000 บาท เป็นสิ่งล่อใจให้มีการลักลอบปลูกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเขาสูง มีความเหมาะสมทั้งสภาพอากาศ และดินดี อีกทั้งยังมีต้นไม้สูงปิดบังสายตาของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
 
27 มกราคม 2554 , 15:58 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่