มทร.ล้านนาจัดแสดงและประกวดแฟชั่นประจำปี 2554 อเมทิสต์ลาภเลิศหล้านภาลัย

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ กำหนดจัดการแสดงและประกวดแฟชั่นโชว์ ประจำปี 2554 อเมทิสต์ลาภเลิศหล้านภาลัย 29 ม.ค.54 นี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนา ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์หลักสูตรออกแบบสิ่งทอ สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ ไอ-นิว ศูนย์บริการการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต กำหนดจัดแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสิ่งทอ สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี อเมทิสต์ลาภเลิศหล้านภาลัย
สาระสำคัญของงานประกอบด้วย แฟชั่นชาย ในสไตล์ลำลองสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปะไทย จำนวน 22 รูปแบบ เป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แฟชั่นหญิง ในสไตล์ร่วมสมัย กับความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าทอไทยสีม่วงจากวัสดุธรรมชาติ ในชุดทำงาน ชุดลำลอง ชุดที่ใช้ในโอกาสพิเศษ จำนวน 30 รูปแบบ เป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการจัดนิทรรศการผ้าสีม่วงจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประกวดแข่งขันผลงานชิงรางวัลที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งรางวัลขวัญใจมหาชน โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นจากหลายหน่วยงานเป็นกรรมการตัดสิน งาน อเมทิสต์ลาภเลิศหล้านภาลัย มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 13.19 – 15.19 น. ณ ชั้น G โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
 
28 มกราคม 2554 , 00:03 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่