โรงเรียนบ้านทรายทองราษฎร์อุทิศ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมบริจาคสร้างห้องสมุด

  
    โรงเรียนบ้านทรายทองราษฎร์อุทิศ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องสมุดแทนหลังเดิมที่ชำรุดเนื่องจากถูกพายุพัด
นางทองเหรียญ แก้วนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนบ้านทรายทองราษฏร์อุทิศ อ.สะเมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 หลังเดิมถูกพายุพัดชำรุดเสียหายให้การไม่ได้ ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการใช้แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม โรงเรียนจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา นักธุรกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อ.สะเมิง จัดหาทุนทำการก่อสร้างห้องสมุดใหม่แทนหลังเดิมที่ชำรุด โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการ 300,000 บาท
และในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนหารายได้สมทบการก่อสร้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ได้เงินมาส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนครั้งนี้ โดยประสานการบริจาคให้การสนับสนุนได้ที่ นางทองเหรียญ แก้วนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทองราษฎร์อุทิศ โทรศัพท์ 086-18733985 หรือที่ นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์ 081-9511819
 
30 มกราคม 2554 , 17:15 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่