พพ.เดินหน้าโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมต่อเนื่องในปี 2554

  
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเดินหน้าโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมต่อเนื่องในปี 2554 หลังจาก 4 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถลดต้นทุนและประหยัดพลังงานอย่างได้ผล
นายประมวล จันทร์พงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มจะลดลง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า จากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนสถานประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ระหว่างปี 2550-2553 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เฉพาะในภาคเหนือมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 163 แห่ง สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 2,495 ตันของน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นเงิน 41,300,000 บาท โดยสถานประกอบการแต่ละแห่งสามารถลดรายจ่ายลงได้ปีละ 300,000-400,000 บาท จากการตั้งเป้าหมายไว้ปีละ 200,000 บาท
สำหรับการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่ภาคเหนือ มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 27 แห่ง อย่างไรก็ตาม ยังจะมีการขยายผลความรู้ไปยังสถานประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า สามารถลดค่าใช้จ่ายลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกโรงงาน
 
31 มกราคม 2554 , 23:31 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่