สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ดีแอค จำกัด จัดแสดงละครเวที

  
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ดีแอค จำกัด จัดแสดงละครเวทีโดยนักศึกษา เรื่อง สามคู่ ชู้ทั้งน้าน ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ 2 รอบ บ่าย และค่ำ ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงานร่วมกันแถลงการเตรียมจัดการแสดงละครเวทีเรื่อง สามคู่ ชู้ทั้งน้าน โดยนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ดีแอค จำกัด กำกับการแสดงโดย ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 รอบบ่าย 13.30 น.และรอบค่ำ 19.00 น. รวม 2 รอบ ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ซึ่งการแสดงละครเวทีเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาอย่างรอบด้านในการจัดแสดงละครเวที ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา นอกจากนั้น หากได้รับการฝึกฝนเพิ่มขึ้น นักศึกษาเหล่านี้ก็อาจจะได้เป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับชาติในอนาคตได้
ก่อนหน้านี้ สาชานิเทศศาสตร์บูรณาการได้จัดแสดงละครเวทีมา 2 ครั้ง แต่เป็นการแสดงภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ต่อมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน ประธาน บริษัท ดีแอค จำกัด ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านละครเวที มาเปิดพื้นที่ด้านการสื่อสารการแสดง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สนับสนุนผลงานละคะเวที และในอนาคตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ร่วมกับ บริษัท ดีแอค จำกัด ก็พร้อมที่จะผลิตนักแสดงคุณภาพ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่นักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ต่อเนื่องต่อไป ผู้สนใจซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และบริษัท ดีแอค จำกัด โทรศัพท์ 0-5340-8767
 
31 มกราคม 2554 , 23:32 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่