สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดละครเวทีและนิทรรศการ โครงการนิเทศโชว์ ครั้งที่ 14

  
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดละครเวที และนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โครงการ นิเทศโชว์ ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
นายธีระพงษ์ บุญทวี ประธานโครงการนิเทศโชว์ ครั้งที่ 14 กล่าวว่า เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดโครงการนิเทศโชว์ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 14 ตอน นิเทศโชว์ 14 ว่า-เล่น-ตาย (VALENTINE) เป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สร้างเรื่องเล่นๆ หวังให้เพื่อนประทับใจในวันสำคัญ แต่กลับเกิดความผิดพลาดจนกลายเป็นความวุ่นวาย เหลือไว้เพียงแง่คิดที่ว่า เรื่องบางเรื่องเล่นได้ เรื่องบางเรื่องไม่ควรเล่น โดยการแสดงเป็นการใช้ศิลปะการแสดงการเชิดหุ่นคน เพื่อสร้างความแปลกใหม่ทางการแสดงที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
กำหนดการจัดแสดงวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2 รอบ รอบแรกเวลา 13.00 น. และรอบที่สองเวลา 17.00 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ผู้สนใจชมผลงานนิเทศโชว์ของนักศึกษา สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการซื้อบัตรได้ที่ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ และที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ราคาบัตรละ 74 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-676-2199
 
2 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:38 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่