กำหนดจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2554 ระหว่าง 12-14 กุมภาพันธ์ 2554 นี้

  
     อำเภอดอยสะเก็ดกำหนดจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2554 ระหว่าง 12-14 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า อำเภอดอยสะเก็ด กำหนดจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชน สร้างความสมานฉันท์ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพื้นบ้านได้แสดงสินค้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งถือว่าเป็นของดีของชาวอำเภอดอยสะเก็ดที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ของดีดอยสะเก็ด กิจกรรมสาธิตและสอนวิชาชีพระยะสั้น นิทรรศการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแข่งขันชกมวย นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะนำของดี เช่น สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่าขานตำนานดอยสะเก็ด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกร้านกาดหมั้วครัวฮอม อาหารต้นตำรับของดอยสะเก็ด และกิจกรรมมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.30 น. มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยงานกำหนดจัดระหว่าง 12-14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 
2 กุมภาพันธ์ 2554 , 00:39 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่