มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนจัดสวนถาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด

  
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนจัดสวนถาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ในโอกาสการจัดงาน ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดงาน “ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชันย์ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษานั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดการจัดสวนถาดสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปขึ้น โดยให้ผู้เข้าแข่งขันส่งได้ทีมละไม่เกิน 2 คน ใช้ถาดดินเผาไม่เคลือบมัน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว ไม่ใช้ถาดเซรามิก ไม่ใช้จานรองกระถาง ใช้ไม้ดอกไม้ประดับในร่มไม่เกิน 5 ชนิด สามารถใช้วัสดุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบการจัดสวนได้ตามความเหมาะสม กำหนดเวลาในการแข่งขันทีมละ 1 ชั่วโมงสำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับของรางวัลมูลค่า 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับของรางวัลมูลค่า 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 รับของรางวัลมูลค่า 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รับของรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นอกจากนั้นยังได้จัดการประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “สลัดเพื่อสุขภาพ” กำหนดทีมละ 3 คน โดยน้ำสลัดที่ใช้ในการแข่งขันต้องคิดสูตรเองและปรุงขึ้นในวันแข่งขัน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ทีมที่แข่งขันต้องนำวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง ยกเว้นผักสดที่ทางผู้จัดจะเตรียมไว้ให้หรือผู้เข้าแข่งขันจะเตรียมมาเองก็ได้ ทีมชนะเลิศจะได้รับของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศ 1 รางวัล รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับของรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5408 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 นี้
 
2 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:31 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่