อ.สันกำแพง เตรียมพร้อมจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 8

  
     เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เตรียมพร้อมจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 8 ระหว่าง 11-13 ก.พ.54 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระดาษสาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
นายโชคชัย ไหวดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แจ้งว่า เทศบาลเมืองต้นเปากำหนดจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บ้านต้นเปา ใกล้กับหมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษนานาชนิด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านต้นเปาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาคุณภาพสูงที่สุดและมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้เป็นอย่างมาก
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การแสดงขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา การประกวดตีกลองสะบัดชัย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การตกแต่งเส้นทางและหน้าร้านด้วยกระดาษสา การประกวดรถจักรยานโบราณ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ส่วนภาคบันเทิงคืนแรกจะมีการประกวดนางฟ้าจำแลง รับสมัครอายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดภูมิลำเนา คืนที่สองมีการประกวดแม่เฮือนงาม รับสมัครอายุระหว่าง 30-45 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันกำแพง และคืนที่สามมีการประกวดเทพีกระดาษสา รับสมัครอายุระหว่าง 18-25 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันกำแพง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา โทรศัพท์และโทรสาร 0-5333-8048-9
 
2 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:33 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่