เศรษฐกิจภาคเหนือรอบปีที่ผ่านมาขยายตัวค่อนข้างดี ในขณะที่แนวโน้มปี 2554 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องแม้ไม่มากเท่าปีก่อน

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจรอบปีที่ผ่านมามีการขยายตัวค่อนข้างดี ในขณะที่แนวโน้มปี 2554 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะขยายตัวต่อเนื่องแม้ไม่มากเท่าปีก่อน โดยแต่ละภาคส่วนต่างก็มีปัญหาโดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมือง
นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในช่วงปลายปี และตลอดระยะเวลาของปี 2553 ที่ผ่านมาว่ามีการขยายตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนตามความเชื่อมั่นและการส่งออก โดยการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงหนุน การว่างงานอยู่ในระดับต่ำช่วยรักษากำลังซื้อ การค้าขายขยายตัวดีทุกหมวด เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรทรงตัว แม้ว่าจะประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก แต่การเบิกจ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะปฏิบัติการไทยเข้มแข็งได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือช่วงปลายปี ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคขยายตัวมากขึ้น
ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในปี 2554 ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวเกือบทุกธุรกิจ ยกเว้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีการสะสมผลิตภัณฑ์ไว้มากแล้ว และอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น จึงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีความต้องการมากขึ้นตามความต้องการของตลาดโลกด้านอาหาร ที่ไตรมาสแรกของปีนี้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลดีจากสภาพอากาศหนาวและสายการบินต่างประเทศเพิ่มขึ้น ภาคการใช้จ่ายการซื้อรถยนต์น่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 30 การลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ ต่างก็มีแนวโน้มในทางเติบโตตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาวัสดุก่อสร้างอาจจะมีราคาสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบ้านจัดสรร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเรื่องผังเมืองใหม่ การขาดแคลนแรงงานมีทักษะ ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และความไม่แน่นอนทางการเมือง
 
2 กุมภาพันธ์ 2554 , 23:37 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่