ตัวแทนจากองค์กรยูเนสโก้ให้ข้อมูล เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมือง Creative City

  
     ตัวแทนจากองค์กรยูเนสโก้ให้ข้อมูลแก่ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมือง Creative City
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรับฟังบรรยายการพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็น UNESCO Creative City จาก นายทิมมาธี เคอร์ท หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม องค์การยูเนสโก้ โดยดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด และนางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการเตรียมผลักดันให้เชียงใหม่เป็น Creative City ของ UNESCO โดยขณะนี้มี Creative City อยู่ทั้งหมด 27 เมืองในโลก ใน 7 ประเภท ( ได้แก่ City of Literature ,City of Film, City of Music , City of Crafts and Folk Arts, City of Design, City of Media Arts , City of Gastronomy) ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมได้เสนอให้เสนอเชียงใหม่เป็น City of Design และ City of Crafts and Folk Arts ซึ่งนายธิมมาธี กล่าวว่า Creative City ของ UNESCO มีหลักการง่ายกว่าการคัดเลือกเมืองมรดกโลก ทั้งนี้จะพิจารณาจากคน แผนงาน นโยบาย ซอฟแวร์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาและนวัตกรรมต่อยอด ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นต้องสอดคล้อง ซึ่งหากนำเสนอจะใช้เวลาพิจารณา 6-9 เดือน โดยเมืองครีเอทีฟ ซิตี้จะได้รับผลสะท้อนในแง่ความรู้จัก การให้การยอมรับระดับสากล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเมืองครีเอทีฟซิตี้อื่น อันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การส่งออก และการเชื่อมโยงทางธุรกิจตามมา ในการประชุมครั้งนี้มีการถกเถียงในหลายประเด็นที่น่าสนใจ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ระดับจังหวัด เพื่อทำงานร่วมกัน และมีการตั้งอนุกรรมการรองรับอีกหลายชุด ผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การประชุมเพื่อหาข้อสรุปในครั้งต่อไป
 
3 กุมภาพันธ์ 2554 , 18:14 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่