ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ ลำพูน เลือกประธาคนใหม่ และเตรียมจัดงานวันวิทยุแห่งชาติ ประจำปี 2554

  
     ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ ลำพูน เลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผอ.สปข.3 คนใหม่ และเตรียมจัดงานวันวิทยุแห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งจะทำการรับ ส่ง ตำแหน่งประธานชมรมภายในงาน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ ลำพูน จัดการประชุมสามัญประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอดเชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 มี ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมเป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ อดีตประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ ลำพูน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
วาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การเตรียมการจัดงานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ปีที่ 81 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ใช้สถานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอดเชียงใหม่ กำหนดให้นายจารีต หอมมาก รักษาการนายสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด เป็นประธานจัดงาน โดยภาคเช้าเป็นพิธีทางศาสนา ภาคค่ำกำหนดแนวคิดแบบวัฒนธรรมล้านนา จัดอาหารพื้นเมืองแบบกาดหมั้วครัวฮอม พร้อมการแสดงภาคบันเทิงแบบล้านนา โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานในเวลา 20.30 น. มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ และถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียง ไปจนถึงเวลา 24.00 น.
วาระสำคัญอีกเรื่องคือ การเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ แทน ผศ.อาคม ตันตระกูล ซึ่งจะหมดวาระลง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายจารีต หอมมาก รักษาการนายสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอดเชียงใหม่ เป็นประธานชมรมคนต่อไป โดยจะทำการรับ ส่ง หน้าในระหว่างการจัดงานวันวิทยุกระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ ส่วนคณะกรรมการบริหารชมรมนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ประธานเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งแล้วแจ้งให้ที่ประชุมและสมาชิกได้รับทราบต่อไป
 
4 กุมภาพันธ์ 2554 , 13:02 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่