เปิดตัว Lanna Exotic ที่ผสมผสานท่านวด เสียงดนตรีและสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะล้านนา

  
     เชียงใหม่เปิดตัว Lanna Exotic ที่ผสมผสานท่านวด เสียงดนตรีและสมุนไพรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะล้านนา ตั้งเป้าส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักระดับสากล เช่นเดียวกับที่บาหลีและอินเดีย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา Lanna Exotic ,the wisdom of lanna massage งานดังกล่าวสำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมไทยล้านนาสปา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจสปาในภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้านภูมิปัญญา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของไทยและของโลก งานดังกล่าวยังนับเป็นการเปิดตัว Lanna Exotic ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของล้านนาที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมทั้ง รูป กลิ่น เสียงอย่างลงตัว มีการปรับปรุงท่าการนวดใหม่ การใช้ดนตรีล้านนาผสมผสาน การใช้สมุนไพรที่มีว่านสาวหลงเป็นส่วนผสม
ในงานยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตการนวดแบบล้านนา เอ็กโซติก การให้ความรู้ด้านสปาบำบัด ที่จะส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักระดับโลกเช่นเดียวกับที่บาหลีและอินเดีย โดยมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี ในช่วงค่ำ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจสปาที่ได้มาตรฐาน 49 แห่ง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นปีละจำนวนมาก
 
4 กุมภาพันธ์ 2554 , 19:50 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่