งานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว ทุกร้านพร้อมใจลดราคาประจำปี ขอเชิญเลือกซื้อเลือกชมงานหัตถกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อ
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุรพล สัตยารักษ์ นายอำเภอหางดง และนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดงครั้งที่ 21 งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สองฝั่งคลองหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอำเภอหางดง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนสู่ประชาชนและประชาชนสู่ภาครัฐ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ในงานมีการประดับตกแต่งขบวนแห่งานหัตถกรรมอย่างสวยงาม โดยขบวนแห่นี้จะไปร่วมแสดงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยทุกร้านได้พร้อมใจกันลดราคาสินค้าตั้งแต่ร้อยละ 20-50
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในปีต่อไป จะผลักดันให้งานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศและระดับสากล โดยจะทุ่มงบประมาณสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้บ้านถวายยังเป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบนำร่อง และเป็นชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นอีกด้วย
 
4 กุมภาพันธ์ 2554 , 19:51 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่