ประชาชนและนักท่องเที่ยวนับแสนคนร่วมชมขบวนแห่รถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2554

  
    ประชาชนและนักท่องเที่ยวนับแสนคนร่วมชมขบวนแห่รถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2554 ตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2554 ระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้มีพีเปิด พร้อมการประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติไปแล้ว เมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา สำหรับเช้าวันนี้ (5 ก.พ.54) เป็นการแสดงขบวนแห่รถบุปผชาติ จากเชิงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปสิ้นสุดพร้อมจอดให้ประชาชนได้ชม ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จนสิ้นสุดงานในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ปรากฏว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยว เฝ้าติดตามชมขบวนแห่ตลอดสองข้างทางอย่างเนืองแน่น ประมาณว่าไม่น้อยกว่า 100,000 คน
สำหรับพิธีเปิดขบวนแห่รถบุปผชาติครั้งนี้ มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีรถเข้าขบวนแห่จำนวน 30 ขบวน จาก 27 หน่วยงาน ทั้งขบวนแห่ที่เข้าร่วมประกวดและไม่เข้าประกวด โดยการประกวดขบวนแห่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทสวยงาม ใช้แนวคิด เชียงใหม่ มิ่งเมืองรัตนบุปผานครพิงค์ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ใช้แนวคิด อลังการนครล้านนา เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดให้เลือก 4 แนวคือ เชียงใหม่ นครแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท เชียงใหม่ นครนานาชาติ ความประสานกลมกลืนวัฒนธรรมหลากหลาย เชียงใหม่ นครแห่งความปรองดองสามัคคี และ เชียงใหม่ นครแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รางวัลการแข่งขัน ทุกประเภททุกรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลประเภทสวยงาม ชนะเลิศ 35,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท ส่วนประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กับประเภทความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัลเท่ากันคือ ชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 15,000 บาท
 
5 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:23 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่