ส่งเสริมปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแก้ปัญหาน้ำมันพืชขาดตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและศรีษะเกษ

  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนปลูกถั่วเหลืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันพืชขาดตลาดโดยจะส่งเสริมปลูกเมล็ดพันธุ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและศรีษะเกษ
นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมการรับมือการขาดตลาดของน้ำมันพืช ทั้งปาล์มและถั่วเหลือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้นำเข้าปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม เช่นเดียวกับถั่วเหลือง ขณะเดียวกันสำหรับการเตรียมการรับมือในระยะต่อไป ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกถั่วเหลือง โดยพื้นที่ที่ปลูกถั่วเหลืองเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ผลดีคือจังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดศรีษะเกษ จะให้ทั้งสองแหล่งผลัดเปลี่ยนปลูกถั่วเหลืองเพื่อนำเมล็ดพันธุ์มาขยายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
สำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองนั้นจะมีอายุที่มีคุณภาพเพียง 4 เดือนเท่านั้น ขณะที่ปัญหาใหญ่คือการลงทุนสูง ไม่สามารถแข่งขันกับเมล็ดถั่วเหลืองที่นำเข้าได้ เป็นอีกปัญหาที่รัฐบาลกำลังวางแผนรับมือในขณะนี้
 
6 กุมภาพันธ์ 2554 , 19:31 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่